Skip navigation

Tartalomjegyzék

Tartalomjegyzék

1. Az anyanyelvi nevelés fő kérdései, a nyelvtan az anyanyelvi nevelésben

1.1. Előzetes tapasztalatok az anyanyelvi nevelés mai helyzetéről

1.2. Nézetek a nyelvtudomány és az anyanyelvi nevelés kapcsolatáról

1.3. Az anyanyelvi nevelés rövid története

1.4. Az anyanyelvi nevelés tartalmi szabályozása napjainkban: NAT, kerettanterv, tankönyvek

1.5. Az anyanyelvi nevelés tantárgyközisége

1.6. Összefoglalás, reflexió

  Hivatkozott irodalom

  Felhasznált források

2. A leíró nyelvtan tanítása

2.1. Előzetes ismeretek a nyelv szintjeiről

2.2. Mondattan

2.2.1. Előzetes tapasztalatok a mondattan tanításáról, tanulásáról

2.2.2.Mondattani elméletek, modellek

2.2.3. Mondattani fogalmak

2.2.4. Mondattani jelenségek, gyakorlatok

2.2.5. A mondattan és más tantárgyak: irodalom, zene, matematika

2.2.6. Összefoglalás, reflexió a mondattan tanításához

2.3. Alaktan

2.3.1. Előzetes tapasztalatok az alaktan tanításáról, tanulásáról

2.3.2. Alaktani elméletek

2.3.3. Alaktani fogalmak

2.3.4. Alaktani jelenségek, gyakorlatok

2.3.5. Alaktan és más tantárgyak: idegen nyelv, irodalom

2.3.6. Összefoglalás, reflexió az alaktan tanításához

2.4. Hangtan

2.4.1. Előzetes tapasztalatok a hangtan tanításáról, tanulásáról

2.4.2. Hangtani elméletek, fonetika és fonológia

2.4.3. Hangtani fogalmak és jelenségek

2.4.4. A hangtan és más tantárgyak: fizika, biológia, informatika, idegen nyelv és irodalom

2.4.5. Összefoglalás, reflexió a hangtan tanításához

2.5. Összefoglalás, reflexió a leíró nyelvtan fejezethez

   Hivatkozott irodalom

   Felhasznált források

3. A számítógépes nyelvészet és a tanítás

3.1. A számítógépes nyelvészet, vagyis a nyelvtechnológia fogalma

3.2. Célkitűzés: KÉRDÉSEK

3.3. Mindennapi tapasztalatok a számítógépes nyelvészetről: VIZSGÁLATOK

3.4. Hogy is okoskodik egy számítógépes nyelvészeti program?

3.4.1. A „kacsónak” probléma

3.4.2. Az „ajtóban” probléma

3.4.3. Hogy is okoskodik egy számítógépes program? továbblépés

3.5. Szabályalapú vagy statisztikai elemzések

3.6. A szabályok a nyelvelsajátításban és a nyelvtudásban

3.7. A jelentés a számítógépek számára (FELADATOKKAL)

3.8. Helyesírás-ellenőrzés számítógéppel (FELADATOKKAL)

3.9. Beszédfeldolgozás számítógéppel (FELADATOKKAL)

3.10. Fordítás számítógéppel (FELADATOKKAL)

3.11. Keresés számítógéppel (FELADATOKKAL)

3.12. Mesterséges intelligencia és szöveggenerálás (FELADATOKKAL)

3.13. Korpuszok

   Hivatkozott irodalom

   Felhasznált források

   Ajánlott irodalom

4. A nyelvtörténet tanítása (taníthatósága) napjainkban

4.1 Helyesírás és nyelvtörténet

4.2. Hangtan és nyelvtörténet

4.3. Alaktan és nyelvtörténet

4.4. A rovásírás

4.4.1. A rovásírás elnevezése

4.4.2. A rovásírás eredetéről vallott nézetek

4.4.3. A rovásírás jellemzői

4.4.4. A székely rovásírás emlékei

4.4.5. A székelyek eredete

Hivatkozott irodalom

Felhasznált források