Skip navigation

3.1. A számítógépes nyelvészet, vagyis a nyelvtechnológia fogalma

A Magyar Tudományos Akadémia Filozófiatudományi Intézete így definiálta a nyelvtechnológiát: „nyelvtechnológia – A számítógépes nyelvészetnek az az ága, amely az emberi nyelvhasználatot leíró modellek gyakorlati, számítógépes megvalósításával foglalkozik. Alapvető célja az ember és a számítógép közötti kommunikáció természetes nyelven történő megvalósítása, az ehhez szükséges számítógépes programok megalkotása. Szerteágazó ismereteket használ fel: támaszkodik a nyelvészet, a pszicholingvisztika, a számítástudomány, a mesterséges intelligencia kutatás, az informatika eredményeire. A beszédszintézis az írott (illetve valamilyen szimbolikus reprezentációba foglalt) nyelvi információ beszéddé alakítását, a beszédfelismerés pedig ennek fordítottját igyekszik megvalósítani. A nyelvtechnológia további fontos feladatai közé tartozik nyelvi elemző rendszerek, természetes nyelvi lekérdezők, információkinyerő és információ-visszakereső programok létrehozása, valamint a számítógéppel történő nyelvi generálás és a gépi fordítás is. A számítógépek teljesítményének növekedése, a nagyméretű szövegadatbázisokból, korpuszokból automatikusan tanulni képes, gépi tanuló eljárások kifejlesztése az utóbbi évtizedben a nyelvtechnológia ugrásszerű fejlődéséhez vezetett, de az emberi nyelvet a minket nyelvhasználókat megközelítő kompetenciával használó számítógép még mindig tudományos fantasztikum.”http://enc.phil-inst.hu/1enciklopedia/fogalmi/nyelvtud/nyelvtechnologia.htm

A definíció lényege, hogy a nyelvtechnológia a számítógépes nyelvészetnek egy ága, amely a nyelvészeti modellek számítógépes megvalósításával foglalkozik, és amelynek célja a számítógép-ember kommunikáció természetes nyelven való megvalósítása.

Szóval valami ilyesmiről van szó? Amikor a komputer udvariasan megfogalmazva utasíthatja vissza a parancsokat? „HAL 9000: "I'm sorry Dave, I'm afraid I can't do that"” https://www.youtube.com/watch?v=ARJ8cAGm6JE

(az értelmezéshez segítség: http://hu.wikipedia.org/wiki/2001._%C5%B0rodisszeia, http://vakbarat.magyarnarancs.hu/tudomany/2001_urodusszeia_mint_hal_az_urben-59930?pageId=74)

Nem egészen.