Skip navigation

18. feladat

 

Alkossanak csoportokat! Készítsenek a fentiekhez hasonló, legalább 8 kérdésből álló szabályfelfedeztető–szabályalkalmazó feladatsort a következő témakörökhöz:

  • a szórend szerepe

  • az alany

  • a határozók

  1. Adják át a feladatukat egy másik csoportnak! A másik csoport oldja meg a feladatokat!

  2. Írjanak reflexiót társaik feladatsorához!

  3. Adják vissza a megoldott és reflektált feladatsort, beszéljék meg közösen a tapasztalatokat!