Skip navigation

2. feladat

 

Az alábbi táblázatban első oszlopában befejezetlen mondatokat talál. A második két oszlop lehetséges befejezéseket tartalmaz. Válassza ki, melyik befejezést tartja jobbnak, és álljon a tanterem megfelelő sarkába! Nem maradhat középen, valamelyiket mindenképpen választania kell. A csoport többi tagjával beszéljék meg, miért választották azt a sarkot, és próbálják meggyőzni a másik sarokban állókat, hogy változtassák meg nézeteiket! A módszer alkalmazásával beszéljék át az összes állítást!

 

jobb sarok

bal sarok

Az anyanyelvi nevelés…

…a magyartanár feladata.

…minden tanár feladata.

Az iskolában a nyelvtant és az irodalmat…

… egy tantárgy keretében kellene tanítani.

… külön tantárgyként kellene tanítani.

Az iskolai nyelvtanórákon fontosabb…

…a grammatika tanítása.

…a kommunikáció tanítása.

Az iskolai nyelvtan alapja…

…a hagyományos, klasszikus nyelvtan kellene, hogy legyen.

… a modern nyelvészet kellene, hogy legyen.

Az iskolai nyelvtanórának feladata…

…(kizárólag) a magyar nyelv megismertetése a tanulókkal.

…a nyelv általános működésének megismertetése a tanulókkal (azaz az idegen nyelvek is kapjanak szerepet).

Az iskolai nyelvtanórán érdemes..

…a teljes nyelv leírására törekedni, globális képet adni.

… a nyelv néhány részjelenségét kiragadni, és azzal részletesen foglalkozni.

Az iskolai nyelvtanórán…

…egyetlen koherens elmélet alapján érdemes tanítani.

…érdemes bemutatni a nyelvről szóló elméletek sokféleségét.

1. táblázat: Az anyanyelvi nevelés problémái