Skip navigation

1. feladat

 

a) Előzetes tudása alapján hány nyelvi szintet tud elkülöníteni?

b) Az alábbi két ábra David Crystal A nyelvi enciklopédiájában található (Crystal, 2003: 109). Hasonlítsa össze őket egy szemponttáblázatban!

1. ábra nyelvi szintek

1. ábra: A nyelv kétszintű modellje (Crystal, 2003: 109)

nyelvi szintek (2. ábra)

2. ábra: A nyelv modellje Crystal szerint (Crystal, 2003: 109)