Skip navigation

17. feladat

 

Antalné Szabó Ágnes és Raátz Judit Magyar nyelv és kommunikáció c. tankönyvcsaládjában 5.-től 12. évfolyamig találunk nyelvtankönyveket. A tankönyvek felépítése, témakörei megfelelnek a hatályos alaptanterv és kerettanterv követelményeinek.

a) Alkossanak csoportokat! Válasszanak ki egy-egy évfolyamot, és írják le, milyen főbb témakörök fordulnak elő az egyes tankönyvekben, milyen sorrendben! (Segítenek az interneten elérhető tartalomjegyzékek is, például a kiadó honlapján található betekintők)

évfolyamok

témakörök

5. évfolyam

6. évfolyam

7. évfolyam

8. évfolyam

9. évfolyam

10. évfolyam

11. évfolyam

12. évfolyam

5. táblázat: Témakörök Antalné és Raátz tankönyvcsomagjában

b) Emlékezzen vissza, hogy diákként melyik témakört találta nehéznek, melyiket érdekesnek! Próbáljon meg tanárjelöltként reflektálni emlékeire!

c) Idézzék fel a 16. feladat tanulságait! Vizsgálják meg, a tankönyvek felépítése megfelel-e az életkori sajátságoknak!

d) Osszák fel Antalné és Raátz Judit gimnáziumi tankönyveinek témaköreit másként! Hol és miért változtattak a sorrenden?