Skip navigation

15. feladat

 

Kálmán László az egyik szerzője volt a Szövegértés-szövegalkotás programcsomagoknak, amelyekről már az 1. fejezetben is olvashatott. A nyelvi nevelés módszertana című módszertani segédkönyv függelékében Molnár Cecíliával közzétesznek egy rövid nyelvtani összefoglalót a taneszközökben használt terminológiáról. (Kálmán és Molnár, 2009)

a) Alkossanak párokat! A páros egyik tagja a toldalékolással, a másik a szófajokkal foglalkozó részt olvassa el (Kálmán és Molnár, 2009: 107–108)!

b) Döntse el, az előző feladat tanári válaszai közül melyik jellemző leginkább Kálmán és Molnár tananyagára!

c) Tanulmányozza az 5. osztályosoknak készült Kapcsolatok 1. című munkatankönyvet, és keresse meg azokat a feladatokat, amelyekben a fenti szemlélet érvényesül! (Arató és mtsai, 2008, http://janus.ttk.pte.hu/lnk?kapcsolatok)

d) Töltse le a 6. osztályosoknak szóló kísérleti magyar nyelvtan könyvet az OFI honlapjáról! (Baloghné és Baranyai, 2014, http://janus.ttk.pte.hu/lnk?kiserletikonyvek) Milyen szemlélet tükröz a tankönyv szófajtani fejezete?