Skip navigation

3. feladat

 
a) Ki jut el a leghamarabb a hústól a képig úgy, hogy csak egyetlen hangot módosítunk minden lépésben, és minden lépés jelentéssel bíró magyar szó? pl. láp-lép) Mennyiben lenne más a helyzet, ha nem lenne kikötés, hogy magyar szavak legyenek a levezetés lépései?

b) Olvassák el a Kálmán László és Trón Viktor könyvéből a 7.2.1, fejezetet (Kálmán és Trón 2007)! Milyen más hasonlattal tudnák érzékeltetni a fonetika és a fonológia viszonyát?

c) Fonéma-e a hamvas szóban az m? Érveljen a szöveg alapján!

d) Siptár Péter tanulmányában a fonológia egységének tartott fonéma fogalmát járja körül (Siptár 2006a) Alkossanak csoportokat, és osszák fel egymás között a szöveg számozott egységeit 1-től 6-ig! Készítsenek vázlatot, és tanítsák meg egymásnak az olvasottakat!

e) Olvassa el mindenki a 7. részt! Hogyan értelmezhető a cikk záró idézete? „Ha tényleg a nyelvi viselkedésről szeretnénk számot adni, föl kell hagynunk azzal a kívánalommal, hogy nyelvészeti leírásainkat a szó szoros értelmében le is tudjuk írni.” Van-e ennek Önök szerint az oktatásra nézve bármilyen következménye? Vitassák meg csoportban!