Skip navigation

19. feladat

 

Válaszolja meg a kérdéseket, utána gondolkodjon el rajta, hogyan kapcsolódnak ezek a feladatok a mondattan tanításához!

a) Hányféle sorrend hozható létre három elemből (A, B, C)? Írja fel a lehetséges variációkat, ha egy elem egy sorban csak egyszer szerepelhet! Hogyan adható meg a megoldás a matematikai nyelvén?

b) Az a) feladatban megállapított szabály alapján helyettesítse be az A, B, C helyére a következő kifejezéseket, és írjon verset az összes lehetséges szósorral! Adjon a versének címet!

A: a tavon

B: egy hattyú

C: a fényben

c) Rendeződjenek csoportokba, és a Tollak középen módszer segítségével vitassák meg, Önök szerint jólformált magyar mondatok-e az így létrejött vers sorai!

d) Hasonlítsák össze verseiket Somlyó György költeményével! Mi a variáció funkciója a költeményben?

Somlyó György: „Tiszta” költészet

A tavon egy hattyú a fényben

A fényben a tavon egy hattyú

Egy hattyú a fényben a tavon

A tavon a fényben egy hattyú

Egy hattyú a tavon a fényben

A fényben egy hattyú a tavon

A tavon egy hattyú a fényben