Skip navigation

19. feladat

 

Az alábbi feladat Szabó (2008) tanulmánya alapján készült.

a) Mit tanult arról, mikor ragozzuk tárgyasan az igét?

b) Az alábbi szószerkezetek közül melyek helyettesíthetők be a következő két mondat kipontozott helyére? Töltse ki a táblázatot!

A)

B)

C)

D)

Péter

látja…

lát…

..

 
 

13. táblázat: Az ige alanyi és tárgyas ragozása

egy nagyon csinos, szőke lányt

téged

azt a nagyon ócska, kopott kabátot, amit a nagymama még lánykorában vásárolt

a vasorrú bába legújabb trükkjét

kutyát

magát

a könyved

valakit

őt

apa kocsiját

b) Mi a közös az B) és a D) oszlop szószerkezetei között?

c) Milyen eltérések vannak az B) és a D) oszlop szószerkezetei között?

d) Ha a zárójelben szereplő halandzsaigéknek lenne jelentésük a magyarban, hogyan ragoznánk őket? Egészítse ki a mondatokat a megfelelő igealakkal!

Mi is ……………………………… (elkumpál) egy venyget.

A hami lampula …………………………… (féd) a nenyirét.

Te sem ………………………… (tenel) azt a kampis bingót, amit …………(beleg) a dápa.

Áltika ……………………………(kidér) őt.

Garta………………………(megrumpliz) cöri pásáját.

A rázik …………………… (kifád) engem is.

Egy hubli ……………………… (tered) megvátyózni a zsigart.

Elrim ……………………(mur), hogy Pilike törtelenkedik.

e) Az eddigiek alapján soroljuk föl azokat a szerkezeteket, amelyekben az igét tárgyasan ragoztuk! Ha nem talál szabályt, a felsoroló definíciónak is van létjogosultsága, az oktatásban is használható (Szabó 2008).