Skip navigation

4. feladat

 

a) Bizonyára sokszor találkozott a tanulmányai során a magánhangzók és a mássalhangzók osztályozási lehetőségeivel. Ha egy diákja megkérdezné, miért van szüksége ezekre az információkra, mit felelne rá? Írja le, ami eszébe jut!

b) A magánhangzókat aszerint szokták csoportosítani, hogy elöl- vagy hátul képzettek, kerekítettek vagy kerekítetlenek, alsó, középső vagy felső nyelvállásúak, valamint hosszúak vagy rövidek-e. Olvassa el a Magyar nyelv című kézikönyvének magánhangzókról szóló fejezetét, és keresse meg azokat a szempontokat, amelyek a nyelvi rendszer szempontjából is fontosak! (Siptár 2006b: 28–30)

c) Indokolja meg a szöveg alapján, hogy miért tekinti pároknak a fonológia az e –t és az é-t, valamint az a-t és az á-t, holott fonetikai szempontból nem egymás rövid és hosszú párjai!