Skip navigation

24. feladat

 

Oldja meg a következő feladatot, majd gondolkodjon el azon, a nyelvészet és az irodalom összekapcsolásának milyen lehetőségeit mutatja meg! (Szabó 2011 alapján)

a) Mi jut eszébe a következő szavakról: „lehunyja”, „dunna”, „villamos”, „bogár”, „zümmögés”, „aludj el”.

b) Ha egy versnek az Altató címet viseli, milyen előzetes elvárásai lehetnek vele kapcsolatban?

c) Olvassa el Parti Nagy Lajos versét! Mennyire felelt meg előzetes elvárásainak?

Parti Nagy Lajos: Altató

"apaló apaló

angyal ül a videó"

dünnyögve legfő mesterét

lehunyja két lehunyja száz

a rítt a rút a rőt a rét

üveggolyónk eldunnaház

egy altatónyi vers kilép

a semmiségből elfeledk

ezik magáról halk durúzs

és légvonatszusz egy kiságy

körül derengő tarka lepk

e rengörül dagár borázs

pillázat és követhené

úgyis minden csak bertamázs

úgysincsen szó rá és ha van

álomnyelv édes vakszöveg

mely persze nem világtalan

a ludjelszé penkisba lázs

abra kadabra dab no meg

leal vezümm zigő kasé

zöngéi közt elandalon

zöngéi közt elalhasé

méz elza jő e pillaméz

álomfejlesztő dinamó

a lépte zengő villanéz

főnővérhúg és főmanó

a konvektorban szendereng

az őrlángőriző sötét

mintha egy fel-felmorranó

tűzhatlan medve ülne bent

s dédelgetné a köldökét

alszik az apró óriás

nem kell már kalapálnia

álommanó ő is mi más

vele alszik az ória

s a csillagok nagy árja fönn

e néma tiktakk-ária

szikalsi villam usaom

fatutajos a folyamon

pupillaherceg méla tót

távolról suttog altatót

s e távolság szívfájtató

alszik a széken a kezes

lábára lehajtja tehén

orob migás regenderesz

a jó cukor is eluszik

habzó éggel a tetején

vattabucskáznak a nyuszik

durán salik dözer kisa

alszik a konyha karika

alszik a vau és a háp

méz elza is lehajtja szép

pehelynehéz pillázatát

kitelnek lufka kis csodák

sok ellapult családi kör

sok punnya ótvar megszokás

üveggolyóvá visszagör

alszik dodó a szívszagú

winterfeldplatzi bősz porosz

lán bajszával nyakadba bú

majd lassan eldorombolosz

s két álomrétre rányitó

szemed a távirányító

aludj el szépen Berta mert

a kislibák is alszanak

s az ágyúk is nagy föltekert

karokkal ágyúkanapén

tanulnak mézül dallamul

dalabdi síp geman diszun

aludj el szépen Berta bár

szemedben még száz villamos

jánosbogárnyi szikra jár

de egyszer minden napmozit

dobozba zár az éjszaka

dobozba dédik és mamák

katik babók jóéjtpuszik

és ha elalszik anya is

már az alvás is aluszik

dünnyögve két szerelmesét

leejti végre a mesét

s bezár e kis vers maga is.

d) József Attila költeményén kívül milyen más szövegek jutnak eszébe Parti Nagy verséről? Keressen intertextuális utalásokat a szövegben!

e) Keresse meg az a) feladatban felsorolt szavakat a versben! Milyen szövegkörnyezetben és jelentésben fordulnak elő ezek az eredeti József Attila-versben?

f) Lehetnének-e magyar szavak az alábbiak, megfelel-e a szerkezetük a magyar hangsorépítési szabályoknak? Indokolja meg a válaszát!

szikalsi, regenderesz, elfeledk, diszun, uasom, vezümm, rengörül, dagár, borázs, ludjelszé

g) Fejtse meg a következő sorokat! Mi a szabály?

a ludjelszé penkisba lázs

leal vezümm zigő kasé

orob migás regenderesz

dalabdi síp geman diszun

lábára lehajtja tehén

h) Mi lehet a következő szavak szófaja? A szövegkörnyezet figyelembevételével válaszolja meg a kérdést!

eldunnaház

vattabucskáznak

szendereng

lufka

lán

j) Mondatnak nevezhetők-e a vers egyes értelmi egységei?

k) Németh Zoltán, a Parti Nagy monográfia szerzője egy 2006-os tanulmányában így jellemzi Parti Nagy poétikáját:

A „nyelvhús”-paradigma, amelynek megnevezését a szerzői kijelentések is erősítik, a Parti Nagy-életmű legnagyobb hatású poétikai és szemléleti váltása. Hatása a nyolcvanas évek végétől egészen a legutóbbi időkig kimeríthetetlennek tűnik: ez az a „nyelv”, amelyen a Parti Nagy-szövegek – legyen az líra, epika vagy dráma – több mint kétharmada megszólal. A nyelvi megelőzöttség, a legszabadabban értelmezett intertextualitás, a szétszedhető, összerakható, tetszés szerint gyúrható, „mancsolható” nyelv poétikája ez: felszabadító, produktív költészetfelfogás. Ennek a poétikának a nyelvi ereje vált biztosítékává a Parti Nagy-szövegek kanonikus helyének a kortárs magyar irodalomban.”

l) Szöveghelyekkel igazolja, hogy a fenti vers is a „nyelvhús”-paradigmára jellemző nyelvi-poétikai megoldásokat követi! Milyen szerepe van ezeknek ebben a versben?