Skip navigation

8. feladat

 

a) A magyarra jellemző, hogy nem állhat egymás mellett két olyan zörejhang, amelyek zöngésség szempontjából különböznek. Ezt a jelenséget zöngésségi hasonulásnak hívják, és szóhatártól függetlenül végbemegy. Keressen példákat, amelyek illusztrálják ezt a jelenséget!

b) Figyelje meg az orrhangok viselkedését a zöngésségi hasonulásban! Vonja le a szabályt!

c) A mássalhangzók asszimilálódására más példákat is találunk. Válogassa szét a példákat aszerint, hogy a bennük szereplő mássalhangzók hogyan hatnak egymásra! színpad, teljes, egérré, malacság, anyja, adja, bátyja, aljas, azzal, nénje, látja. Ellenőrizze megoldását Kassai Ilona tankönyvében! (Kassai, 1998: 169 –180)

d) Kálmán László a szegedi Szabad Egyetemen előadást tartott Van-e lényeg a felszín alatt? címmel. Nézzék meg az előadást a 4:12 perctől a 13:06. percig! http://janus.ttk.pte.hu/lnk?kalmanea Fogalmazzák meg első benyomásaikat! Milyen tanulságai vannak a videónak az oktatásra nézve?