Skip navigation

16. feladat

 

a) A magyar nyelv jellemzője a gazdag esetrendszer. Mit tud arról, hogy hány esetet feltételeznek a magyarban?

b) Csoportosítsa az alábbi mondatokban kiemelt toldalékokat a lehető legtöbbféle módon! Milyen szempontokat választott?

A kutyának a csontja ott hever az ajtóban.

A stégen horgásznak.

Elutazom Kaposvárra a szüleimhez.

Fejjel megy a falnak.

Nyárra el kell olvasnom a könyvet.

Józsinak adtam a kapát.

Nyáron egyre magasabb az átlaghőmérséklet.

Péterrel megyek kirándulni.

Tavasszal nyílik a hóvirág.

Ceruzával írom a leckét.

Lalira gondolok.

Sokat gondolkozom a megoldáson.

Falun lakom.

c) Az alábbiakban a 19. században élt Simonyi Zsigmond felosztását látja, aki szerint 30 esetrag van a magyarban. Talál-e a felsorolásban furcsaságokat?

 1. 1. Ø

 1. t

 1. nAk

 1. vAl

 1. ért

 1. n

 1. rA

 1. rÓl

 1. bAn

 1. bA

 1. bÓl

 1. nál

 1. hOz

 1. tÓl

 1. ig

 1. ként

 1. Ul

 1. kor

 1. stUl

 1. AntA

 1. nként

 1. leg

 1. szám

 1. sz3r

 1. t/tt (Pécsett)

 1. kép(pen)

 1. nott

 1. nól

 1. ni

11. táblázat: Névszói ragok a magyarban

d) Antal László nyomán vizsgáljuk meg fenti elemet! Válasszuk ki azokat, amelyek:

-társulhatnak névmásokkal (pl. ez, ki/mi)

-előfordulhatnak szó eleji helyzetben (pl. benne)

-társulhatnak tulajdonnevekkel (mondjuk földrajzi névvel)

-állhatnak birtokos személyjel után

-társulhat melléknevekkel/számnevekkel!

Hány elem felel meg az összes kritériumnak? Olvassa el Antal tanulmányát, hogy ellenőrizhesse a válaszokat! (Antal, 1977: 50–74)