Skip navigation

16. feladat

 

a) A magyar nyelvre jellemző melyik jelenség jelenik meg Kukorrelly Endre gyermekversében?

Kukorelly Endre: Van1kis

Van egy kisöcsim, neve Samu,

Oda-vissza van érte anyu,

apa is, én is,

minden nagy néni,

családunk szeretet-alapú.

Kész. Ez egy versezet

(limerick. A szerző), így kell szavalni:

vanegyki söcsimne veSamu

odavisz szavanér teanyu

apai séni

smindennagy néni

családun xerete talapu.

b) A hangtan tanítása és a beszédfejlesztés szorosan összefügg. Vegyék kezükbe Montágh Imre egyik könyvét, és lapozzanak bele! Gyűjtsenek a maguk számára olyan verseket, amelyekkel szívesen dolgoznának középiskolai tanárként! Készítsenek szöveggyűjteményt!

c) Keressék meg az interneten és olvassák el Erdős Virág Ezt is el című…versét! Milyen szerepe van benne a ritmusnak? Hallgassák meg a verset a Kistehén zenekar feldolgozásában!

d) Keressenek más kortárs verset, amelyben valamilyen szövegfonetikai eszköz (ritmus, szünet, beszédtempó) kiemelt szerephez jut!