Skip navigation

24. feladat

 

Az 1. fejezetben már találkozhatott a Nyelvészeti Diákolimpia feladataival, amelyekhez hasonló nem szerepel a mai középiskolai tankönyvekben. A ’70-es és ’80-as években készült alternatív tananyagok viszont számtalan hasonló morfológiai-mondattani feladatot tartalmaznak. A következőkben a FINYEMU munkafüzeteiből válogattunk. Oldja meg a feladatokat!

a) A következő morfsorok grúz nyelvű mondatok (de a szavakat egybeírtuk). Bontsa fel őket morfokra a nyelvi elemek disztribúcióját figyelembe véve!

1. m a g i d a z e n a c r i sz p e r i k o k a d g a sz

2. sz k a m z e n a c r i sz p e r i t a g v i d g a sz

3. m a g i d a s i n a c r i sz p e r i t a g v i z i sz

4. sz a h l s i k v e l a p e r i k o k a cs a n sz

5. sz a h l z e k a v i sz p e r i a r c i v i z i sz

b) Rendelkezésünkre áll egy ismeretlen nyelv néhány mondatának a hangalakja, tagolatlanul.

I.

II.

III.

IV.

V.

sardukebun

varimbocsekopur

asuladen

vardokacseden

godimbosul

godomuraj

varimbocseneb

ragolden

varascseden

kolimbotagir

17. táblázat: Fiktív nyelv szegmentálása

c) Karikázza be azoknak az oszlopoknak a számát, amelyek segíthetnek a következő mondat elemzésben: varimbocseden

d) Jelölje meg, hogy az elemzendő mondatban hol sejthetünk morfhatárt, ha egyszerre csak egy oszlop segédmondatait vehetjük figyelembe!

Az I. oszlop alapján: varimbocseden

A II. oszlop alapján: varimbocseden

A III. oszlop alapján: varimbocseden

A IV. oszlop alapján: varimbocseden

Az V. oszlop alapján: varimbocseden

e) Melyek azok az oszlopok, amelyek alapján egyforma tagolást feltételezett? Mi köztük a különbség?

f) Az alábbiakban svéd mondatokat adunk meg magyar fordításaikkal. A szavakat egybe írtuk. Bontsák fel morfokra a svéd mondatokat!

svéd

magyar

detfinnsenelefantistaden

(ott) van egy elefánt a városban

kattensitteribilen

a macska ül a kocsiban

enkattsitterienstad

egy macska ül egy városban

elefantenståribilen

az elefánt áll a kocsiban

detsitterenelefantienstad

(ott) ül egy elefánt egy városban

ienstadfinnsdetenkatt

egy városban (ott) van egy macska

istadensitterenelefant

a városban ül egy elefánt

elefantenfinnsibilen

az elefánt a kocsiban van

18. táblázat: Tagolatlan svéd mondatok

g) Készítse el a szöveghez tartozó svéd–magyar (vagy magyar–svéd) szótárt!

h) Fordítsa le a következő magyar mondatokat svédre!

Egy macska áll a kocsiban.

Ott van az elefánt egy kocsiban.

i) Ellenőrizze magát Kálmán és Molnár munkája alapján! (Kálmán és Molnár, 2008: 23 –25)