Skip navigation

Hivatkozott irodalom

Antalné Szabó Ágnes (2003): Az anyanyelvi nevelés új stratégiái. Magyar Nyelvőr, 127. évfolyam, 4. szám, 407–427. http://janus.ttk.pte.hu/lnk?antalnestrategiak

Bárány Tibor, Hardi János. Molnár Cecília Sarolta (2004): „A kronológia nem szavatol az irodalomtörténet-lady biztonságáért.” Beszélő, 9. évfolyam, 1. szám. http://beszelo.c3.hu/cikkek/%E2%80%9Ea-kronologia-nem-szavatol-az-irodalomtortenet-lady-biztonsagaert%E2%80%9D

Bárdossy Ildikó és mtsai (2002): A kritikai gondolkodás fejlesztése. Pécsi Tudományegyetem, Pécs –Budapest. http://janus.ttk.pte.hu/lnk?kritikai

Bókay Antal (1995): Retoricitás – a posztformalizmus formaelmélete és a megértési tradíció. In: Kabdebó Lóránt, Kulcsár Szabó Ernő (szerk.): Az irodalomértés horizontjai: Párbeszéd irodalomtudományunk modern hagyományával. Janus Pannonius Egyetem, Pécs. http://mek.oszk.hu/05800/05839/pdf/irert11.pdf

É. Kiss Katalin (2002): A magyar grammatikai kutatások helyzete. Elhangzott A magyar nyelv és kutatása az ezredfordulón című tudományos ülésszakon. mta.hu/fileadmin/I_osztaly/eloadastar/EKiss_mnyk.rtf

Fejes László (2014): Hangmegfelelések a grúz és a megrel között. Nyelv és Tudomány. http://www.nyest.hu/hirek/hangmegfelelesek-a-gruz-es-a-megrel-kozott

Fráter Adrienne (2013): Tanmenet. Magyar nyelv 9. a középiskolák számára. Mozaik, Szeged. http://www.mozaik.info.hu/Homepage/Mozaportal/MPtmttsa.php?type=TM

Gordon Győri János (2012): Digitális olvasás és irodalomtanítás. Elhangzott a Digitális Nemzedék Konferencián 2012. február 11-én. http://www.slideshare.net/digitalisnemzedek/gordon-gyri-jnos-irodalomtanitas-a-digitalis-korban-gordon-gyori

http://www.sulinet.hu/tanar/kompetenciateruletek/1_szovegertes/tantervek/kerettantervek/kerettanterv_a_5-12-_evfolyam_szamara/kerettanterv_szovegertes_a_5-12_evf.pdf

Hunya Márta, Kerber Zoltán, Kerberné Varga Anna: Kommunikáció-magyar. In. Szakiskolai közismereti kísérleti tankönyv 9. évfolyam. OFI http://dokumentumtar.ofi.hu/php/pdf/szakiskolai_kozismereti_kiserleti_tankonyv.pdf

Illyés Gyula (1954): Magyar beszéd. http://www.dia.pool.pim.hu/html/muvek/ILLYES/illyes02251/illyes02312/illyes02312.html

Kádár Júlia (2006): Hány éves a gyerek? http://www.osztalyfonok.hu/cikk.php?id=430 http://www.osztalyfonok.hu/cikk.php?id=431 http://www.osztalyfonok.hu/cikk.php?id=432

Kálmán László (2006): Iskolai nevelés Antal László szellemében. In: Medve Anna, B. Nagy Ágnes, Szépe György (szerk.): Anyanyelvi nevelési tanulmányok II. Iskolakultúra, Pécs, 107–116.

Kerber Zoltán (2002): A magyar nyelv és irodalom tantárgy problémái az ezredfordulón. Új Pedagógiai Szemle http://janus.ttk.pte.hu/lnk?kerbermagyarnyelv

Kiefer Ferenc (2006a, szerk.): Magyar nyelv. Akadémiai Kiadó, Budapest.

Kiefer Ferenc (2006b): A nyelvtudomány ma. Magyar Tudomány, 7. szám, 800–805. http://www.matud.iif.hu/06jul/05.html

Ladányi Mária (2005) A grammatikalizáció kutatása és a modern nyelvelméletek. In: Oszkó Beatrix és Sipos Mária (szerk.): Budapesti Uráli Műhely 4. Uráli grammatizáló. MTA Nyelvtudományi Intézet, Budapest, 2http://ladanyi.web.elte.hu/grammvegleges.pdf

Lengyel Klára (2002): Hozzászólás É. Kiss Katalin A magyar grammatikai kutatások helyzetéről című előadásához. Elhangzott A magyar nyelv és kutatása az ezredfordulón című tudományos ülésszakon. https://www.mta.hu/fileadmin/I_osztaly/eloadastar/Lengyel_mnyk.rtf

Lovász Andrea (2011): Felnőtt gyerekirodalom. Könyv és Nevelés, 13. évfolyam, 2. szám, http://olvasas.opkm.hu/portal/felso_menusor/konyv_es_neveles/felnott_gyerekirodalom

Németh Zoltán (2006): Szövegformálás és identitás : a Parti Nagy-poétika posztmodernségének szakaszai. Híd, május 26–41. http://epa.oszk.hu/01000/01014/00026/pdf/026.pdf

Parti Nagy Lajos (2005): Altató. Holmi, árpilisi szám, http://www.holmi.org/2005/04/parti-nagy-lajos-altato

Schein Gábor, Szarka Judit (2008): Az Educatio Kht. kompetenciafejlesztő oktatási program kerettanterve. Szövegértés-szövagalkotás kompetencia. Általános iskola, ill. középiskola 5-12.

Schiller Mariann (2014): A magyarórán tanulunk meg magyarul? előadása 2014. április 22-én http://janus.ttk.pte.hu/lnk?schiller

Szabó Veronika (2011): Anyanyelvi nevelés és irodalmi nevelés. Modern Nyelvoktatás, 17. évfolyam, 2–3. szám, 26–48.

Szabó Veronika (2013): A semleges mondat. Egy felső tagozatosoknak szóló mondattani tananyag koncepciója. Nyelvtudományi Doktori Iskola, Pécs http://janus.ttk.pte.hu/lnk?szabodissz

Tolcsvai Nagy Gábor (2002): A magyar nyelv leírása és iskolai oktatása. Elhangzott A magyar nyelv kutatása az ezredfordulón címmel rendezett tudományos ülésszakon. http://www.mta.hu/nytud/Tolcsvai.rtf

Vargha Balázs, Dimény Judit, Loparits Éva (1980): Nyelv, zene, matematika. RTV–Minerva, Budapest.

Varró Dániel (2007): Szívdesszert. Magvető Kiadó, Budapest.