Skip navigation

3. feladat

 

A tankönyvelemzések során bizonyára felfedezték, hogy a legtöbb mai nyelvtankönyv hangtan, jelentéstan, alaktan, mondattan és szövegtan sorrendben tárgyalja a nyelv szintjeit. Ez nem mindig volt így. Simonyi Zsigmond a 19. században például a mondattanból kiindulva tárgyalt alaktani és jelentéstani jelenségeket, ugyanezt teszi Bánréti Zoltán is alternatív tananyagaiban. A szövegnyelvészeti kutatások fellendülése és a pragmatikai fordulat óta pedig a használatközpontú, szövegalapú, a legmagasabb nyelvi szinttől lefelé induló tárgyalás is elképzelhető. Már a 80-as években is azzal érveltek egyes tankönyvszerzők, hogy a szöveggel találkozunk a hétköznapokban, tehát innen kellene kezdeni a grammatika tárgyalását.

Írjon érveket és ellenérveket mindegyik sorrend mellett és ellen!

a nyelvi szintek sorrendjének tárgyalás

érvek

ellenérvek

a hangtantól a szövegtanig, felfelé építkező

a mondattanból induló, lefelé és felfelé építkező

a szövegtantól a hangtanig, lefelé építkező

  1. táblázat: A nyelvi szintek tárgyalása