Skip navigation

4.4. A rovásírás

Magyarországon a rendszerváltozás óta a rovásírás reneszánszát éli. A híradások újonnan átadott rovásírásos helységnévtáblákról, rovásírásos tanfolyamokról szólnak, s a közmédiát is elárasztják a rovásírásról szóló „tudományos ismeretterjesztő” filmek, melyek a rovásírást, a székely rovásírást mint Európa legősibb írását mutatják be, a hunoktól, szkítáktól (…) megőrzött örökséget. Mindez összefügg a magyar nyelv finnugor/uráli eredetének tagadásával is. A rovásírás tanítása a magyar kulturális örökség részeként jelenleg nem került be a Nemzeti Alaptanterv anyagába, jóllehet erre több kezdeményezés is született (MAROSZ célkitűzése), egyelőre „csak” iskolai szakkörök szintjén oktatható. S oktatják is nagyon sok iskolában, 2000-től pedig évente megrendezik a Magyar Nemzeti Millenniumi Rovásírásversenyt az iskolák számára.

A rovásírással kapcsolatban nagyon sok elmélet, nézet található az interneten, a közmédiában, sorra jelennek meg rovásírást népszerűsítő, tanító könyvek is. Ebben a „rengetegben” nehéz eligazodni, egymásnak ellentmondó vélemények talaján a tudományos igazságot megtalálni. Az interneten a rovásírásról hiteles információ alig olvasható, hiteltelen viszont annál több. Ha ma valaki hiteles információkat keres a székely írásról, szinte reménytelen helyzetben van. Bár a témában tengernyi irodalmat találhatunk, a hozzáférhető kiadványokban és az interneten olyan mértékben keverednek a hiteles információk a kitalációkkal, hogy eleve kész szakértőnek kell lennünk ahhoz, hogy a kettőt elkülönítsük egymástól.

Ezért fontosnak tartjuk, hogy a leendő tanárok megismerkedhessenek a rovásírással kapcsolatos mai tudományos elméletekkel, hogy megfelelő érvük legyen a felmerülő kérdések megválaszolására.

Fontosabb, rovásírást népszerűsítő, de tudományosságukat erősen megkérdőjelezhető honlapok: http://www.magyarrovas.hu/, http://www.rovasirasforrai.hu,

http://www.rovas.hu/, http://www.rovasoldal.eoldal.hu/, http://www.rovasiras.aries.hu (…)