Skip navigation

21. feladat

 

a) Milyen toldaléktípusba sorolja a hagyományos nyelvtan a-ni, -vA, -t(t), AndÓ, -Ó toldalékokat? Idézze fel a toldalékokról tanultakat! Töltse ki a már megismert táblázatot!

szófajváltó?

szintaktikai meghatározott?

termékeny?

szóalakzáró?

írni

írva

megírt (levél)

írandó

író (gyerek)

14. táblázat: Igenevek

b) Azt szokták mondani, hogy a folyamatos melléknévi igenév egyidejűséget, míg a befejezett előidejűséget jelöl. Melyik példák cáfolják ezt a vélekedést?

Ki fogja lecsendesíteni a kiabáló kisfiút?

János elkapta a fáról lehulló falevelet.

A nehéz feladatot megoldó diák jutalmat kapott.

A tv-t javító szerelőt megrázta az áram.

Érzed a János által kavargatott leves illatát?

Péter bekapcsolta a szerelő által megjavított tv-t.

c) Alakítsa át a következő mondatokat igenevekké a példa alapján! Keresse meg a szabályt!

kiinduló mondat

-Ó képzős melléknévi igenév

-(t)t képzős melléknévi igenév

-AndÓ képzős melléknévi igenév

Micimackó vigasztalja Malackát.

a Malackát vigasztaló Micimackó

a (Micimackó által) vigasztalt Malacka

a (Micimackó által) vigasztalandó Malacka

A levél lehullik a fáról.

Az oposszum ugrándozik.

15. táblázat: Az igenevek viselkedése

d) Olvassa el Gazdik Anna cikkét az igenevekről (Gazdik 2013b, http://janus.ttk.pte.hu/lnk?gazdikigenevek)