Skip navigation

15. feladat

 

Hozzanak magukkal volt középiskolai nyelvtankönyveket!

a) Alkossanak csoportokat! Válasszanak ki egy nyelvtankönyvet, és készítsenek róla tanulói plakátot! Az elemzésben segítenek az alábbi szempontok:

Külső jellemzők: Milyen a könyv első ránézésre? Mennyire jól olvasható a szöveg? Milyen a tipográfia? Vannak-e kiemelések? Milyen a szöveg szerkesztettsége? Vannak-e benne illusztrációk? Mi a funkciójuk? Van-e hozzá munkafüzet, feladatgyűjtemény, tanári kézikönyv, ás (elektronikusan elérhető) segédanyag?

Felépítés, nyelvezet: Milyen terjedelmű a könyv? Hogyan épül fel, milyen fejezetei vannak? Milyen a szerkezete egy-egy fejezetnek /fejezetrésznek? Milyen a nyelvezete?

Nyelvészeti tartalom: Mennyiben követi a tankönyv az adott tudományterület aktuális kutatási eredményeit? Mennyire felel meg a tematika a diákok életkori sajátságainak/érdeklődésének? Mennyire reflektál a tankönyv az aktuális társadalmi/kulturális hatásokra?

Módszertan: Találkozik-e a diák kérdésekkel a tankönyvben? Milyen jellegű kérdésekkel találkozik a diák (előzetes tudást mozgósító / reproduktív / gondolkodtató / problémamegoldó / véleményt firtató / komplex tudásrendszert mozgósító)? Milyen jellegű fogalmakkal találkozik a diák a tankönyvekben? Milyen módon találkozik velük? (definíció/ saját megfogalmazás/ felfedezés) Milyen jellegű információkkal találkozik a diák a befogadás módja szerint? (verbális/ vizuális/ auditív…) Milyen tevékenységeket végeztet a tankönyv a diákokkal? (információ megértése, feldolgozása/ szabályfelfedeztetés / szabályalkalmazás / gyűjtőmunka) Segíti-e a tankönyv a tanulói aktivitást? Milyen tanítási stratégiákat hasznosít a tananyag (ismeretátadó, elbeszélő, munkáltató, problémamegoldó, projekt)?

b) Függesszék ki plakátjaikat a terem falára, a többiek járják körbe őket, ismerkedjenek velük!

c) Egy 5 perces előadásban foglalják össze, miért ajánlják/ nem ajánlják az adott tankönyvet!

d) Keressék meg az interneten a szakiskolai közismereti kísérleti tankönyveket! http://dokumentumtar.ofi.hu/php/pdf/szakiskolai_kozismereti_kiserleti_tankonyv.pdf Mit gondolnak arról, hogy a szakiskolában az összes közismereti tantárgy egy tankönyvben jelenik meg? Böngésszék a társaikkal a kötetet, és hozzanak érveket és ellenérveket a megoldás mellett!

e) Gyűjtsék listába, milyen témakörök fordulnak elő a kommunikáció-magyar fejezetben!

f) Mi a grammatika szerepe a tankönyvi fejezetben, hogyan viszonyul az irodalom tananyaghoz?