Skip navigation

13. feladat

 

a) Keresse meg a gimnáziumi és a szakközépiskolai fizika kerettantervben, milyen hangtannal kapcsolatos fogalmakat tanulnak a diákok a 9-10. évfolyamon!

b) Töltsék le a praat ingyenesen elérhető, holland fonetikusok által tervezett fonetikai elemzőt egy számítógépre a következő oldalról: http://janus.ttk.pte.hu/lnk?praat Csomagolják ki, és indítsák el a praat.exe fájlt!

c) Vegyenek fel egymás után két különböző típusú hangot a programmal! Az egyik legyen tetszőleges zaj (pl. taps, csettintés, ajtócsikorgás), a másik pedig egy magyar magánhangzó! (New > Record mono sound, Stop, Save to list)

d) Hasonlítsák össze a két hanghoz tartozó oszcillogramot! (View & Edit) Melyik hang rezgésképe mutat szabályosabb rezgést?

e) Vegyék fel a szó hangsort a programmal! Keressék meg az oszcillogramon a mássalhangzó és a magánhangzó határát! A magánhangzó vagy a zaj rezgésképére hasonlít-e a mássalhangzó rezgésképe? Mi ennek az oka?

4. ábra hangtan

4. ábra: A szó hangsor oszcillogramja

f) Becsülje meg a saját alaphangját! Vegyen fel egy tetszőleg hangsort, majd rajzoltassa ki a programmal a hangmagasság görbéjét! (Pitch > Show Pitch)

g) Olvassa el Gósy Mária könyvéből Az artikuláció és az akusztikum kapcsolata című fejezetet! Ellenőrizze feladatmegoldásait a szöveg alapján! (Gósy 2004: 91–104)

h) Milyen előnyei lehetnek a fizika és a nyelvtan összekapcsolásának az iskolában? Soroljon fel legalább 3 előnyt, és nevezzen meg olyan nehézségeket is, amelyekkel szembe kell néznie, ha a fentihez hasonló feladatokat végeztetne a diákjaival!