Skip navigation

7. feladat

 

Alkossanak 3 csoportot! Jellemezzék az alábbi ágrajzokat a megadott szempontok szerint, prezentálják egymásnak!

  • milyen szimbólumok jelennek meg az ágrajzon?

  • van-e ötletük, mit jelölhetnek a szimbólumok?

  • mi lehet a vonal funkciója?

1. ábra mondattan

1. ábra: Egy mondat ágrajza 1.

2. ábra mondattan

2. ábra: Egy mondat ágrajza 2.

3. ábra mondattan

3. ábra: Egy mondat ágrajza 3.