Skip navigation

14. feladat

 

Nyissa meg az interneten a World Atlas of Language Structure nevű honlapot (http://janus.ttk.pte.hu/lnk?wals), amely számos, a világ nyelveiben fellelhető nyelvi jelenséget mutat be térképeken.

a) Keresse meg azt a nyelvet, amelyben a legkevesebb, és amelyikben a legtöbb mássalhangzó van! (Chapters > Consontant Inventories) Keresse meg ezeket a nyelveket a térképen is! A magyar mássalhangzók száma sok vagy kevés a világ nyelveihez képest? (Features > Consonant Inventories)

b) Vizsgálja meg a világ nyelveinek magánhangzó-állományát is a térképek alapján!

c) Alkossanak párokat! Nyissanak meg fonológiai témájú térképeket, és tegyenek fel kérdéseket egymásnak a látottakkal kapcsolatban! Hasonlítsák össze a magyart a többi nyelvvel!

d) Az alábbi hangsorok mind ugyanazt jelentik. De vajon mit? Mi lehet a forrásnyelv?

japán: Meri Kurisumasu

hawaii: Mele Kalikimaka

maori: Meri Kirihimete

Nézze meg a megoldást a youtube-on! http://janus.ttk.pte.hu/lnk?hawaii