Skip navigation

18. feladat

 

Ha a jelentésre alapozó definíció nem működik, érdemes megpróbálni a szófajokat formai jegyekkel jellemezni. Az alábbiakban azokat az alakokat soroltuk fel, amelyek esetleg a vár ige alakjainak tekinthetők. Tanulmányozza a táblázatot, majd válaszoljon a kérdésekre!

I. a) várok, vársz, vár, várunk, vártok, várnak

b) várom, várod, várja, várjuk, várjátok, várják

II. a) vártam, vártál, várt, vártunk, vártatok, vártak

b) vártam, vártad, várta, vártuk, vártátok, várták

III. a) várnék, várnál, várna, várnánk, várnátok, várnának

b) várnám, várnád, várná, várnánk, várnátok, várnák

IV. a) várjak, várjál, várjon, várjunk, várjatok, várjanak

b) várjam, várjad, várja, várjuk, várjátok, várják

V. várnom, várnod, várnia, várnunk, várnotok, várniuk

VI. vártam volna, várta volna, vártuk volna, vártátok volna, várták volna

VII. várni fogok, várni fogsz, várni fog, várni fogunk, várni fogtok, várni fognak

VIII. váró, várva, várván, várt, várandó

IX. várni

12. táblázat: A vár ige paradigmája

a) Van-e a magyar igének alaktani szempontból jövő ideje? Indokolja meg a válaszát!

b) Mi a különlegessége az V. sornak? Vannak-e még más gyanús sorok, amelyek nem biztos, hogy az igei paradigma részei?

c) Hasonlítsa össze az I.b) és a IV.b) sort! Mit vesz észre?

d) Keressen még homonim alakokat a paradigmában! Mi a homonímia oka?

e) Nevezze el a sorokat!

f) Milyen információkat hordoz egy véges igealak? Milyen toldalékok hordozzák ezeket az információkat? Próbálja meg ezek alapján definiálni az igét!

g) Olvassa el Antal László írását az ige alakjairól (Antal 1977: 116–133)