Skip navigation

17. feladat

 

A fenti feladatokhoz hasonlóak olvashatók a Bánréti Zoltán nevéhez köthető Nyelvtan, Kommunikáció, Irodalom programban. Zsigriné Sejtes Györgyi így jellemezte a program feladatait (Zsigriné Sejtes, 2006)

„A feladatok közös sajátosságai:

  • tevékenységcentrikusak, a fejlesztendő képességek és az elsajátítandó ismeretek egyaránt a nyelvi anyaggal végzett empirikus műveletek eredményei;

  • a megoldásukhoz felfedező, kísérletező, heurisztikus beállítódás szükséges;

  • a szabályfelfedeztetéssel a gondolkodás fejlesztése a cél;

  • a szabályfelfedeztetés után a szabályalkalmazást jelölik meg célként;

  • a megoldáshoz a gyerekeknek algoritmust kell használniuk (reproduktív gondolkodás).”

Olvassa el az alábbi feladatsort, keressen bizonyítékokat Zsigriné állítása mellett! (Bánréti, 1997 alapján)

Van úgy, hogy egyszerűbb, van úgy, hogy bonyolultabb mondatokat mondunk. A bonyolultabbakat persze nehezebb vizsgálni, mint az egyszerűbbeket. Nézzünk egy példát:

A kerítésen átugró ravasz róka elcsípte a hangosan káráló tyúkot.

Valaki azt tanácsolhatja, hogy egyszerűsítsük a mondatot. Ezt meg is tehetjük például így:

A róka elcsípte a tyúkot.

Az utóbbi mondat azonban kevesebbet mond, mint az előző. A rókáról és a tyúkról szóló fontos közléseket hagytunk el.

Ezek a következők:

a) A róka átugrott a kerítésen.

b) A róka ravasz volt.

c) A tyúk kárált.

d) A kárálás hangos volt.

Próbáld ki, hogy az a) b) c) és d) mondatokat lehet-e tovább egyszerűsíteni! Az egyszerűsítés helyét egy kérdőjel mutatja.

a)

A róka átugrott a kerítésen.

A róka átugrott?

A róka ? a kerítésen

b)

A róka ravasz volt.

A róka ?

? ravasz volt

c)

A róka elcsípte a tyúkot.

A róka elcsípte ?

A róka ? a tyúkot

? elcsípte a tyúkot

d)

A tyúk kárált.

A tyúk?

? kárált

e)

A kárálás hangos volt.

A kárálás ?

? hangos volt

Láthattad, hogy a kérdőjeles helyeket ki kell tölteni, hogy a mondatok érthetőek legyenek. Vagyis ezek már nem egyszerűsíthetők. Így ezek a legegyszerűbb mondatok közé tartoznak. Így kaptuk őket, hogy egy bonyolultabb mondatot felbontottunk. Megmutattuk, hogy a legegyszerűbb mondatokból bonyolultak építhetők fel. Azokat a legegyszerűbb mondatokat, amelyekre a bonyolultabb mondatok felbonthatók, és amelyekből bonyolultabb mondatok állíthatók össze, elemi mondatoknak nevezzük. Az e l e m i mondatok a mondatalkotás építőkövei.

Figyeld meg, hogy a bonyolult mondatokat miképpen lehet elemi mondatok formában kifejezni!

A bonyolult mondat

Elemi mondatok:

A hűséges Frakk gyorsan elkapta a macskát.

Frakk hűséges

Frakk elkapta a macskát.

Az elkapás gyors volt

A fán ülő vidám rigó bekapja a zümmögő bogarat.

A rigó ül a fán.

A rigó vidám

A rigó bekapja a bogarat.

A bogár zümmög.

Az alábbi bonyolult mondatdarabokat alakítsd át elemi mondatokká!

Ákos a füzetéből gyorsan kitépett egy tintapacás lapot.

A szánkó gyorsan csúszik a havon.

Az autó hangosan pöfög a sarkon.

Itt van az elemi mondatoknak egy készlete. Próbáld ki, hány különböző bonyolult mondatot tudsz belőlük összeállítani! Mondd el az eredményt!

a) A harkály kopácsolta a fát.

b) A fa férges volt.

c) A fának van ága.

d) Az ágra rigó szállt.

e) A rigó fütyörészett.

f) A harkály pislogott.

g) A fütyülés szép volt.

  1. táblázat: Részletek a Bánréti-program feladataiból