Skip navigation

5. feladat

 

a) Elevenítsék fel, mit tanultak a magánhangzó-harmóniáról!

b) Az alábbi táblázat az Magyar nyelv kézikönyvének hangtani fejezete alapján készült (Siptár 2006b). Próbálja meg a megadott példákat beírni a hiányzó helyekre! hisz, köröm, hamis, nüansz

Utolsó magánhangzó

Magánhangzó-összetétel

Toldalékolás

Elülső

Hátsó

Harmonikus

Egyszerű harmonikus

láz

Komplex harmonikus vagy diszharmonikus

malőr

Semleges

Egyszerű semleges

híd

Komplex semleges

üzen

1. táblázat: Magánhangzó-harmónia

c) Alkossanak párokat, és hasonlítsák össze ezt a felfogást az iskolában tanult elmélettel!

d) Olvassa el a hivatkozott szakirodalom a magánhangzó-harmóniáról szóló részét, és ellenőrizze a megoldásait (Siptár 2006b: 30–32)!

e) Tudja-e, mit nevezünk nákolásnak? Van-e valamilyen szabályosság a nákolás mögött? Olvassa el É. Kiss Katalinnak az erre vonatkozó cikkét az Anyanyelvünk állapotáról c. kötetben! (É. Kiss 2004: 62–63)