Skip navigation

5. feladat

 

a) Eddigi tanulmányai alapján nevezzen meg különböző nyelvelméleti irányzatokat, írja őket listába! Hasonlítsa össze a listáját a társaiéval!

b) Alkossanak csoportokat! Osszák szét a csoporton belül Ladányi Mária A grammatikalizáció kutatása és a modern nyelvelméletek című tanulmányának 2.,4, 5. és 6. fejezetét (Ladányi, 2005) ! Minden tag olvassa el a megfelelő fejezetet, és ismertesse annak tartalmát a társaival! Töltsék ki a táblázatot!

nyelvelméletek

Saussure nyelvelmélete

Chomskyánus nyelvfelfogás

Kognitív nyelvfelfogás

Pragmatikai megközelítés

jellemzői címszavakban

2. táblázat: A nyelvelméletek összehasonlítása

c) Olvassák el Ladányi Mária cikkének 3. fejezetét is, és az olvasottak alapján készítsenek T-táblázatot a strukturális és a funkcionális nézőpont különbségeiről!

d) Ön szerint az eddig megismert nyelvelméletek közül melyik alkalmas arra, hogy az iskolai nyelvtan alapjául szolgáljon? Válaszát indokolja is meg!