Skip navigation

9. feladat

 

a) Alkossanak 3 csoportot! Elevenítsék fel, mit tudnak a toldalékok fajtáiról, és arról, milyen szempontok szerint osztályozza a hagyományos nyelvtan a toldalékokat!

b) Az egyik csoport a rag, a másik a jel, a harmadik a képző tulajdonságairól készítsen vázlatot csomagolópapírra! Prezentálják megoldásukat a többi csoportnak!

c) A csoportok tegyenek javaslatokat a vázlatok kiegészítésére!

d) Gondolkozzanak el azon, miért éppen ez a három kategória létezik! Lehetne-e a különböző toldalékokat más szempont alapján is csoportosítani?

e) A fenti csoportosítás alapján milyen toldalékok lennének az alábbi szóalakok vastagon jelölt toldalékai? láthatás, nagybani

f) Felsoroltunk néhány szóalakot. Csoportosítsák a bennük lévő toldalékokat a tanulttól különböző szempont alapján! A többi csoport próbálja kitalálni, mi lehetett a csoportosítás szempontja!

malacka

bánatos

internetezik

vadász

blogol

sétáltat

írni

hulló

könyvecske

könyvelő

szebbik

kutyás