Skip navigation

Ajánlott irodalom

Bódis Zoltán – Kleiber Judit – Szilágyi Éva – Viszket Anita (2003a): Nyelvészeti lexikon – oktatási és kutatási adatbázis fejlesztése. Elhangzott: a ’Multimédia az oktatásban’ című konferencián, Pécs, 2003. október 10. Elérhetô: http://lingua.btk.pte.hu/lile.asp

Bódis Zoltán – Kleiber Judit – Szilágyi Éva – Viszket Anita (2003b): Leíró nyelvtan – adatbázisból. In: Csendes Dóra – Alexin Zoltán (szerk.) (2003): MSZNY 2003. Szeged: Szegedi Tudományegyetem. 300–302. oldalak

Bódis Zoltán – Kleiber Judit – Szilágyi Éva – Viszket Anita (2004): LiLe-projekt: Adatbázis mint „dinamikus korpusz”. In: Csendes Dóra – Alexin Zoltán (szerk.) (2004): MSZNY 2004. Szeged: Juhász Nyomda. 11–18. oldalak

Bódis Zoltán – Viszket Anita (2011): Természetes nyelvi adatbázis-lekérdezések megvalósításának lépései. In: Boda István Károly – Mónos Katalin (szerk.): Az alkalmazott nyelvészet ma: innováció, technológia, tradíció. XX. Magyar Alkalmazott Nyelvészeti Kongresszus. MANYE – Debreceni Egyetem. Debrecen- Budapest. 58-65. oldal. http://www.inf.unideb.hu/~bodai/pub/MANYEXX_elso_resz-B5.pdf

Bódis Zoltán (2012): ETR - QuaeroBot. In: Alberti Gábor, Kleiber Judit, Farkas Judit szerk.: Vonzásban és változásban. Pécsi Tudományegyetem Nyelvtudományi Doktori Iskola: Pécs. 419-450. oldal

Crystal, David (1998): Beszéd-előállítás és -felismerés gépekkel. In: Crystal, David: A nyelv enciklopédiája. Osiris: Budapest. 192-194. oldalak.

Crystal, David (1998): Gépi fordítás. In: Crystal, David: A nyelv enciklopédiája. Osiris: Budapest. 435-437. oldalak.

Gábor Kata, Héja Enikő, Kuti Judit, Nagy Viktor, Váradi Tamás (2008): Lexikon a nyelvtechnológiában. In: Kiefer Ferenc szerk: Strukturális magyar nylevtan IV. A szótár szerkezete. Akadémiai Kiadó: Budapest. 853-897. oldal

Kálmán László – Trón Viktor (2006): Bevezetés a nyelvtudományba, Tinta Könyvkiadó, Bp. http://budling.hu/~kalman/course/bevezetes/kalmanTron.pdf (12. oldal, Alkalmazott nyelvészet alfejezeten belül)

Kálmán László (1999): Számítógépes nyelvészet. In: Kálmán László, Nádasdy Ádám szerk.: Hárompercesek a nyelvről. Osiris: Budapest. 48-51. oldal. Elektronikusan: http://budling.nytud.hu/~kalman/arch/hajnali.pdf 31-32. oldalak

Kis Ádám (1999): Az akadémiai helyesírási szabályzat és a számítógép. In: Magyar Nyelvőr . 123. évfolyam 2. szám

Kis Balázs, Prószéky Gábor (2012): A nyelv és a számítógép. In: Kenesei István szerk.: A nyelv és a nyelvek. Akadémiai Kiadó: Budapest

Kleiber Judit (2007): Számítógépes nyelvészet Pécsen In: Alberti Gábor, Fóris Ágota (szerk.): A mai magyar formális nyelvtudomány műhelyei. Budapest: Tankönyvkiadó, 2007. pp. 170-188. http://ieas.unideb.hu/admin/file_1293.pdf

Kleiber Judit (2008): A totális lexikalizmus elméletétől a kísérleti implementációig. Doktori disszertáció. PTE Nyelvtudományi Doktori Iskola, Pécs. http://lingua.btk.pte.hu/realispapers/

Novák Attila - Wenszky Nóra (2007): Mire jó és hogyan készül egy számítógépes morfológia?. In: Alberti Gábor - Fóris Ágota (szerk.): A mai magyar formális nyelvtudomány műhelyei. Nemzeti Tankönyvkiadó, Budapest. 157-169. oldalak. http://ieas.unideb.hu/admin/file_1293.pdf

Prószéky Gábor - Kis Balázs (1999): Nyelvi eszközök az írás támogatására. In: Prószéky - Kis: Számítógéppel emberi nyelven. Intelligens szövegkezelés számítógéppel. Szak Kiadó, Bicske. 81-104. oldal

Prószéky Gábor – Kis Balázs (1999): Számítógéppel – emberi nyelven. Intelligens szövegkezelés számítógéppel. Bicske, Szak Kiadó.

Prószéky Gábor (2000): A magyar morfológia számítógépes kezelése. In: Kiefer Ferenc szerk.: Strukturális magyar nyelvtan III. Morfológia. Akadémiai Kiadó: Budapest. 1021-1065. oldal

Prószéky Gábor, Olaszy Gábor, Váradi Tamás (2006): Nyelvtechnológia. In: Kiefer Ferenc főszerk.: Magyar nyelv. Akadémiai Kiadó: Budapest. 1038-1073. oldalak