Skip navigation

2. A leíró nyelvtan tanítása

Ez a fejezet a leíró magyar nyelvtan témaköreit (alaktan, mondattan, hangtan) tekinti át feladatsorokon keresztül. Bár a nyelvészeti szakirodalomban számtalan egymással egyenrangú nyelvleírási modell létezik, amelyek folyamatos párbeszédet folytatnak egymással, a közoktatásba nem jutottak el ezek a viták. Az iskolai grammatika alapjait a 19. század végén fektették le, a tananyag tartalmának megreformálására tett kísérletek rendre kudarcba fulladtak. A fejezet célja, hogy a hallgatókkal felismertesse: a nyelvi jelenségek leírása függ a választott nyelvelméleti kerettől, és számos jelenség magyarázata nem egyértelmű. Azokra a kérdésekre, amelyekre egyetlen válasz adható, a szövegben hivatkozott vagy idézett szakirodalmak elolvasásával tudnak válaszolni a hallgatók. A feladatok ugyanakkor alkalmat adnak arra is, hogy a magyartanárjelöltek kifejtsék véleményüket és megindokolják elképzeléseiket a grammatika tanításával kapcsolatban. A feladatok egy része csoportos feladatként is feldolgozható, a hivatkozott kooperatív módszerek leírása megtalálható Bárdossy Ildikó és munkatársai kötetében (2002). A fejezet a nyelvi szintekről szóló bevezető témakörön kívül három nagy témakört tartalmaz: Mondattan, Alaktan és Hangtan. A témakörök egységes felépítésűek, a feladatok, ábrák és táblázatok sorszámozása az egyes témakörökön belül újrakezdődik.