Skip navigation

5. feladat

 

Az előző feladatból kiderült, hogy bár a szó intuitívan jól működő kategória, fogalmát nagyon nehéz meghatározni. Olvassa el Kiefer Ferenc összefoglalóját az Új magyar nyelvtan című könyvből! (Kiefer, 1998: 188–189, http://janus.ttk.pte.hu/lnk?umnykiefer) A szövegben megjelent definíciók alapján állapítsa meg a következő szavakról, hogy fonológiai, morfológiai, lexikai és szintaktikai értelemben szavaknak tekinthetők-e!

szénjárandóság

ettem volna

bakot lő

megcsodálja