Skip navigation

9. feladat

 

a) Az alábbiakban néhány az anyanyelvi nevelés történetével kapcsolatos kulcsszót (fogalmat, eseményt, szereplőt) adunk meg. Néhány szóval vázolja, mi jut eszébe ezekről a kulcsszavakról! Ha nem hallott még a fogalomról, hagyja üresen az adott sort! Beszéljék meg válaszaikat csoportban!

Kulcsszó

Előzetes ismeretek

Új ismeretek

Ratio Educationis

Eötvös-féle népoktatási törvény

Verseghy Ferenc

Simonyi Zsigmond

1978-as reformtanterv

Zsolnai József

Nemzeti Alaptanterv

PISA-mérések

3. táblázat: Előzetes ismertek az anyanyelvi nevelés történetéről

b) Nézze meg az alábbi vetítést, amely röviden összefoglalja a magyar intézményes anyanyelvi nevelés történetét! Keresse meg, a fenti kulcsszavakhoz milyen új ismereteket tud társítani, írja be a táblázat 3. oszlopába!

c) Egy idővonalon ábrázolja, hogyan viszonyult az adott kor anyanyelvi nevelése a korszak nyelvtudományi eredményeihez!

idővonal

1. ábra: Idővonal