Skip navigation

1. feladat

 

Alkossanak fiktív nyelvet!

a) Döntsék el, hány mássalhangzó és hány magánhangzó legyen a nyelvben!

b) Találjanak ki annyi fonológiai szabályt, amennyi elegendő legalább 10-15 hangsor előállításához!

c) Rendeljenek a 10-15 hangsorhoz jelentést úgy, hogy 2-3 mondatot tudjanak alkotni később a szavakból!

d) Találjanak ki 2-3 mondatot, és alkossák meg azokat a morfológiai és szintaktikai szabályokat, amelyek ehhez feltétlenül szükségesek!

e) Írjanak feladatot a fiktív nyelvhez nyelvi szintenként csoportban!