Skip navigation

2. feladat

 

a) Előzetes ismeretei alapján nevezze meg az adott szóalak szófaját, majd tagolja elemekre!

szóalak

szófaj

a szóalak részei

nevetségeset

megfordítanod

mehetnékem

nagybani

bokraiknál

kitűnőségek

1. táblázat: Szóalakok szegmentálása

b) Hasonlítsa össze megoldásait társaiéval!

c) Okozott-e problémát valamelyik szóalak szegmentálása? Mi volt a probléma oka?