Skip navigation

14. feladat

 

a) A fenti feladatok megoldása során meggyőződhetett arról, hogy a nyelvészek között nincsen konszenzus a toldalékok és a szóalakok csoportosítását illetően. Leendő magyartanárként többféle választ adhat az Akkor mit is tanítsunk? kérdésre; néhány jellemző tanári választ fel is soroltunk. Beszélje meg a társaival, milyen előnyei és hátrányai vannak az egyes megoldásoknak!

lehetséges tanári válasz

előnyei

hátrányai

A nyelvtudományban zajló vitáknak nem lehet kihatása a középiskolai oktatásra. Biztos tudást kell átadnom, ezért azt tanítom, amit eddig is tanítottak a középiskolai nyelvtanórákon.

A nyelvtudományban zajló viták arra figyelmeztetnek, hogy nem taníthatom azt, amit eddig is tanítottak a középiskolai nyelvtanórákon. Ezért egyszerűsítek a tananyagon, és a definíciók helyett a nyelvi jelenségre fektetem a hangsúlyt.

A nyelvtudományban zajló vitáknak helye van a középiskolában. A diákoknak meg kell tanítanom, hogy egyes nyelvi jelenségekről különböző elméletek születhetnek. Ezért módosítok a tananyagon, és ahol lehet, megmutatom a nem egyértelmű eseteket.

10. táblázat: Lehetséges tanári válaszok a Mit is tanítsunk? kérdésre

b) Alakítson ki saját álláspontot a kérdésben, írja is le a táblázatba! Keressen legalább 3 érvet álláspontja mellett! Vitassa meg a társával a feladat tanulságait!