Skip navigation

11. feladat

 

a) Keressék meg, melyik az a fejlesztési feladat a hatályos Nemzeti Alaptantervben, amely a nyelvtanóra nyelvészeti tartalmát szabályozza!

b) Alkossanak 4 fős csoportokat! Osszák fel egymás között a következő évfolyamokat!

  • 1—4. évfolyam

  • 5—6. évfolyam

  • 7—8. évfolyam

  • 9—12. évfolyam

A csoporttagok nézzék át a megfelelő fejlesztési feladathoz kapcsolt tevékenységeket és közműveltségi tartalmakat az általuk választott évfolyamon!

c) Töltsék ki a táblázatot! Gondolkodjanak el azon is, az adott anyanyelvi ismeretek tanításakor milyen nyelvészeti diszciplína eredményei használhatók fel!

NAT

Milyen nyelvészeti diszciplína eredményei használhatók fel?

tevékenységek

közműveltségi tartalmak

4. táblázat: Anyanyelvi ismeretek a NAT-ban

d) Mutassák be a táblázatukat a többi csoporttagnak!

e) Beszélgessenek arról, szükséges-e egy középiskolai tanárnak tudnia, hogy mit tanulnak a gyerekek általános iskolában nyelvtanból!