Skip navigation

25. feladat

 

A kortárs líra felhasználja a hétköznapi nyelvhasználat elemeit, és reflektál az új jelenségekre. Varró Dániel sms-verseiben is megjelennek az új média nyelvhasználatának jellegzetes elemei.

a) Olvassa el a verseket!

sms

azt írom + most 1 smsbe

hogy beléd vagyok kedvesem esve

vágyak dobálnak partra kivetnek

billentyűzárát oldd ki szívednek

sms #2

ó künn a hó a fákra es

máris hiányzol drága S

e szív csak érted esdekel

jó lesz beszélni este tel

a hó a szív oly olvadé

csókol körülkarolva

sms #3

(a szerelem hálójában)

szívünk a gépek hálóján remeg

én Tom vagyok te Meg

bár csüggenénk a természet csecsén

én Tarzan te Jane

sms #4

itt állok én e kerge hős

kabátom vízlepergetős

a szmájli számra ráfagyott

ha nem szeretsz hát ne szeress

ez itt csak egy teszt sms

hogy nyomkodom tehát vagyok

sms #5

1 gondolat bánt engemet

kigomboljam az ingemet?

csupán ha gomb lesz 2 szemed

az én szemem pedig mit lát a luk

s magamra gombolhatlak általuk

sms #6

hogy mondjam el milyen nagyon szeretlek én ha bakker

nem áll rendelkezésre több csak 160 karakter

b) Keressen olyan nyelvi megoldásokat, amelyek egy hétköznapi sms-ben is előfordulhatnának, és olyanokat, amelyek a szépirodalmi stílus jegyei!

hétköznapi sms-ekben is előforduló jellemzők

szépirodalmi stílus jegyei

hangtani

alaktani

mondattani

lexikai

egyéb nyelvi

9. táblázat: SMS-versek jellemzői

d) Alkossanak csoportokat! Készítsenek gondolattérképet arról, az új digitális technológiák milyen szerepet tölthetnek be az anyanyelvi nevelésben! A gondolattérképeket tegyék közzé, és vitassák meg a csoportok között!

gondolattérkép

3. ábra: Gondolattérkép

g) A 2012-ben megrendezett Digitális nemzedék konferencián az egyik szekcióban a magyartanítás és a digitális kommunikáció viszonyáról tartottak előadásokat a szakértők. Nézze meg a konferencia honlapján Gordon Győri János előadásának a prezentációját! (http://www.slideshare.net/digitalisnemzedek/gordon-gyri-jnos-irodalomtanitas-a-digitalis-korban-gordon-gyori) Az előadás az irodalomtanítást helyezi a középpontba, a javaslatok viszont a nyelvtan tanításában is hasznosíthatók. Egészítsék ki gondolattérképeiket az előadás alapján!