Skip navigation

9. feladat

 

a) Az alábbiakban néhány mondattanhoz kapcsolódó fogalmat sorolunk fel. Töltse ki a táblázatot eddig tanulmányai alapján!

Fogalom

Nem hallottam róla

Hallottam róla, de nem tudnám definiálni

Hallottam róla, és tudnám is definiálni

mondat

alany

állítmány

határozó

jelző

topik (operátor)

fókusz (operátor)

alárendelő összetett mondat

mellérendelő összetett mondat

  1. táblázat: Mondattani fogalmak

b) Válasszon ki egy fogalmat azok közül, amelyekről azt írta, tudná definiálni! Határozza meg a fogalmat!

c) Vessék össze tapasztalataikat csoportban!