Skip navigation

25. feladat

 

A Szövegértés-szövegalkotás programcsomagok 9. osztályos tankönyvéből való a következő feladat.

a) Figyelje meg az alábbi héber igealakokat (az ékezet a hangsúlyos szótagot jelöli):

katálti = öltem

katávta = írtál (hímnem)

samár = vigyázott (hímnem)

katlá = ölt (nőnem)

smartém = vigyáztatok (hímnem)

samárnu =vigyáztunk

katvú = írtak

b) Fordítsa le magyarra: ktaltém, samárti, samrú

c) Sorolja fel az itt megfigyelhető toldalékokat és az ’öl’, ’ír’ és ’vigyáz’ jelentésű tő változatait!

Sorolja fel azokat a változataikat is, amelyek itt nem figyelhetőek meg, de kikövetkeztethetőek!

e) Fogalmazza meg, hogy melyik tőváltozat melyik fajta toldalék előtt jelenik meg!

f) Hallott-e már a reduplikáció jelenségéről? Olvassák el Szigetvári Péter írását, és készítsenek hozzá legalább 5 kérdésből álló szövegértési feladatot középiskolások számára! (Szigetvári, 2012, http://janus.ttk.pte.hu/lnk?reduplikacio)