Skip navigation

12. feladat

 

a) Osszák el egymás között a FIXME a) feladat táblázatában szereplő többi fogalmat!

b) Minden csoporttag nézzen utána egy-egy fogalom meghatározásának!

c) Az alany és a határozó fogalmához hasonlóan mindenki keressen vitatható pontokat a talált definíciókban, és javasoljon az oktatásban is alkalmazható meghatározást!

d) Mutassák be egymásnak, mire jutottak!

e) Olvassák el Kálmán László és Trón Viktor Bevezetés a nyelvtudományba c. könyvéből az 5.2. fejezetet (Kálmán és Trón, 2007)! A megoldott feladatok és az olvasott szöveg alapján írjanak vázlatot a mondattani fogalmak definiálásának problémáiról!