Skip navigation

23. feladat

 

A derivációs toldalékokról olvashattuk, hogy kevésbé termékenyek, azaz a képző az adott szófaj nem minden eleméhez kapcsolódhat. A korlátozások lehetnek hangtani, alaktani, mondattani vagy jelentéstani jellegűek.

a) Vizsgálja meg, melyik szavakhoz járulhat –kA kicsinyítő képző! Milyen korlátozás működik itt?

híd, bagoly, asztal, blog, kutya, egér, róka, mozi, zsiráf, láb, autó, körte, anyó, csoki, család, bárány

b) Az alábbi táblázat 2. oszlopában különböző képzőket talál. Milyen korlátozások miatt nem működik az adott képző a különböző bemeneteken?

bemenetek

képző

kimenetek

a korlátozás típusa (hangtani, alaktani/mondattani/ jelentéstani)

tanul, főz

mozog, ásít

-(A)tlAn

tanulatlan főtlen

*mozogatlan, *ásítatlan

egyetem, kert

bronz, arany

-i

egyetemi, kerti

*bronzi, *aranyi

Németország, Párizs

Budapest, Pécs

-beli

németországbeli, párizsbeli

*Budapestbeli, *Pécsbeli

ház, pohár

szeretet, hit

-nyi

háznyi, pohárnyi

*szeretetnyi, *hitnyi

nyelvész, bankár

egér, lány

-k3dik

nyelvészkedik, bankárkodik

*egérkedik,*lánykodik

16. táblázat: Korlátozások a szóképzésben

c) Keresse meg a megoldásokat a Kiefer Ferenc által szerkesztett Magyar nyelv című kötet Szóképzés című alfejezetében! (Kiefer, 2006: 60–68)