Skip navigation

1. Az anyanyelvi nevelés fő kérdései, a nyelvtan az anyanyelvi nevelésben

Ez a bevezető fejezet általános képet ad az anyanyelvi nevelés helyzetéről, történetéről, a tartalmi szabályozás dokumentumairól és az anyanyelvi nevelés tantárgyköziségéről feladatsorokon keresztül. A feladatok a magyartanárjelöltek előzetes (diákként megélt) tapasztalataira építenek, vagy a szövegben hivatkozott szakirodalmak elolvasása után válaszolhatók meg. A fejezet célja, hogy áttekintést nyújtson az anyanyelvi nevelés legfőbb problémáiról, és a hallgatók aktív munkájára építve formálja szemléletüket. Az alkalmazott kooperatív módszerek leírása megtalálható Bárdossy Ildikó és munkatársai kötetében (2002). Mivel a közoktatásban grammatikai ismeretekkel felső tagozatban és 9. osztályban találkoznak a tanulók, a feladatok legnagyobb része ennek a korosztálynak az anyanyelvi neveléséhez kapcsolódik, főképp a későbbi fejezetekben. Bár néhány feladat érinti a szakiskolai kerettantervet is, alapvetően általános iskolában, szakközépiskolában vagy gimnáziumban gyakorlatot végző tanárjelöltek vehetik hasznát a fejezetben leírtaknak. Ennek oka, hogy a Nemzeti alaptantervben előírt közműveltségi tartalmakat is ezen a szinten lehet érvényesíteni, mivel a szakiskolai nyelvtanoktatás más szerkezetű, és az egyes témakörökre fordítható idő is jóval kevesebb, mint a többi iskolatípus esetében.