Skip navigation

15. feladat

 

Egy magyarul tanuló ausztrál fiú egyik videójában elmondja, melyik számára a legnehezebb magyar szó! Nézze meg a videót! Milyen kiejtési nehézségei vannak Tomnak az említetteken kívül? http://janus.ttk.pte.hu/lnk?ausztraltom

b) Keresse meg az interneten a következő játékot, amelyben az angol különböző akcentusait kell felismerni: http://janus.ttk.pte.hu/lnk?accentgame Hallgassa meg az első négy beszélőt, és tippelje meg, melyikük a magyar! Honnan ismerte fel?

c) Az interneten számtalan úgynevezett „beszélő képeslapot” találni (pl. http://janus.ttk.pte.hu/lnk?talkingecard) Mivel a beszédszintetizátort az angol helyesírás felismerésére állították be, a magyarul beírt mondatokat nem produkálja megfelelően. Milyen problémák merülhetnek fel? Kísérletezzen! Írjon be magyar mondatokat, és figyelje, mi történik! Felismerhető lesz-e a hangsor, ha alkalmazkodunk az angol helyesírás szabályaihoz? (példa: nelvi keesharelet) Kísérletezzen magyar szavak angolos helyesírásával!