Skip navigation

Hivatkozott irodalom

Benkő Elek - Sándor Klára (2013): A székely írás emlékei és használata

http://videotorium.hu/en/recordings/details/6510,A_szekely_iras_emlekei_es_hasznalata

Detre Csaba : Hun szótár került elő Iránból http://www.szittya.com/Hunszotar.html

Fejes László (2009) Ősi-e és magyar-e a rovásírás? http://renhirek.blogspot.hu/2009/06/osi-e-es-magyar-e-rovasiras.html

Fejes László (2011): Miért hallgat az MTA? http://www.nyest.hu/renhirek/miert-hallgat-az-mta

Fejes László (2011): Kilenc kérdés a rovásírásról. http://www.nyest.hu/hirek/kilenc-kerdes-a-rovasirasrol Fejes 2011

Fejes László (2013): Hun itt a csalás? http://www.nyest.hu/hirek/hun-itt-a-csalas

Fejes László (2010): Sándor Klára a székely rovásírásról.

http://www.nyest.hu/renhirek/sandor-klara-a-szekely-irasrol Fejes 2010)

Friedrich Klára - Szakács Gábor (2005): Kőbe vésték, fába rótták. Saját kiadás.

http://mek.oszk.hu/02800/02824/02824.pdf

Honti László (2012): Anyanyelvünk atyafiságáról és a nyelvrokonság ismérveiről. Tények és vágyak. Tinta Könyvkiadó, Budapest

Horváth Iván (2007): A székely-rovásírás és a latin-magyar abc. http://www.villanyspenot.hu/?p=szoveg&n=12353

Kéki Béla (1971): Az írás története. Gondolat Kiadó, Budapest

Kiefer Ferenc (szerk.) (2003): A magyar nyelv kézikönyve. Akadémiai Kiadó, Budapest

Kiss Jenő - Pusztai Ferenc (szerk.) (2003): Magyar nyelvtörténet. Osiris Kiadó, Budapest

Rédei Károly (1998): Őstörténetünk kérdései. A nyelvészeti dilettantizmus kritikája. Magyar Őstörténeti Könyvtár 11. Balassi Kiadó, Budapest

Pusztay János (1985) A hun mondától a finnugor rokonságig. In: Szombathy Viktor Szerk.) (1985): Az őshazától a Kárpátokig. Panoráma, Budapest, 27 - 72.

Sándor Klára (2010): http://tenyleg.com/index.php?action=recordView&type=places&category_id=3041&id=178524)

Sándor Klára (2011): Nyelvrokonság és hunhagyomány. Typotex Kiadó, Budapest

Sándor Klára (2013): http://tenyleg.com/index.php?action=recordView&type=places&category_id=3041&id=178524)

Sándor Klára (2014): A székely írás nyomában. Tipotex Kiadó, Budapest

Sárközi Miklós (2013): http://tenyleg.com/index.php?action=recordView&type=places&category_id=3338&id=260413).

Siptár Péter (2003): 7. Hangtan. In: Kiefer Ferenc (szerk.) (2003): A magyar nyelv kézikönyve. Akadémiai Kiadó, Budapest. 161 - 183.

Szilágyi N. Sándor (1996): Hogyan teremtsünk világot? Kolozsvár: Erdélyi Tankönyvtanács

Szombathy Viktor Szerk.) (1985): Az őshazától a Kárpátokig. Panoráma, Budapest

Szondi Miklós (2013): Róni tanulok. Tanítókönyv ősi magyar írásunk megtanulásához. Solt.

Vámos Péter (2004): Magyar misszionáriusok Kínában In.: http://www.vigilia.hu/regihonlap/2004/7vamos.htm