Skip navigation

1. feladat

 

a) Készítsenek fürtábrát arról, mi jut eszükbe a hangtan témakörről!

b) Emlékezzenek vissza arra, amit a kerettantervek és a tankönyvek elemzése során megállapítottak! Húzzák alá azokat a fogalmakat, amelyek a mai közoktatásban szerepelnek!

c) Alkossanak párokat! Beszéljek meg, hogy a fürtábrában lévő fogalmak, jelenségek közül melyik az az öt, amelyiket minden diáknak megtanítanának! Véleményüket indokolják meg!

d) Emlékezzenek vissza arra, melyik évfolyamokon tanulják a diákok a hangtant a kerettanterv szerint!

e) Ön diákkorában szerette vagy nem a hangtan témakört? Nehéznek vagy könnyűnek találta?