Skip navigation

9. feladat

 

Bóna Judit és Markó Alexandra tanulmányában számos feladat található, egy-két feladatot idézünk. Oldja meg őket, és ellenőrizze a megoldást! (Bóna és Markó 2009).

a) A következő mondatpárok tagjai csak a hangsúlyozásukban különböznek. Olvassák fel egymásnak a mondatokat kétféleképpen! Fogalmazzák meg, milyen jelentéskülönbséget hordoz a hangsúlybeli eltérés! Bizonyítsátok példákkal, milyen eltérő helyzetekben vagy szövegkörnyezetben hangozhatnak el az egyes mondatok!

Megmondta, hogy öltözzek fel.

Kicsit varrt a nagymama.

rom emeletes házat építettek – romemeletes házat építettek.

Lassan menjetek fel a színpadra!

b) Mondjanak olyan mondatot, amelyben egy szó első szótagja helyett a toldalékon (vagy: a névszó helyett a névelőn) van hangsúly! Mi a hangsúly szerepe ebben az esetben?

c) A nyelvbotlás az Értelmező kéziszótár meghatározása szerint „az a jelenség, hogy valaki véletlenül más szót vagy hangot ejt, mint amit akart”. Nevezzék meg, hogy milyen képzési jegy(ek)ben tér el a szándékolt és a kiejtett beszédhang az alább idézett nyelvbotlásokban!

kedvenceim a humán tantyárgyak

bemegyek a spájzsba

holnap az ország déli részén záboresők várhatók

hílt helye maradt

ez alkalommal ripörterunk na szóval riporterünk egy börtönben járt

ott lehetett volna lövegelni (lovagolni)

vedd le a kabétodat

már nyílnak a barták (barkák)

d) Állapítsa meg, hogy milyen mássalhangzótörvények érvényesülnek a szabálytól eltérően az alábbi gyermeknyelvi szavakban! kivli (kifli), vízvel (vízzel), kiffijú (kisfiú), vilamos (villamos), Andis (Andris)