Skip navigation

19. feladat

 

Válasszanak ki a tanulói modulok közül egy olyat, amiben nyelvtani témakör is előfordul! A 15. feladatban megadott szempontok alapján írjanak rövid, maximum 2 A/4-es oldalnyi, vázlatos jellemzést a munkafüzetről!