Skip navigation

Vázlat a magyar intézményes leánynevelésről

 

Pálmai Dóra - Takács Zsuzsanna Mária - Vörös Katalin

 

 

Vázlat a magyar intézményes leánynevelés fejlődéséről

 

 

TARTALOMJEGYZÉK

 

 

1. A lánynevelés intézményesülésének kezdetei

2. Lánynevelés a modernizálódó társadalomban

2.1. Nők a pedagóguspályán - óvónők és tanítónők képzése Magyarországon

2.1.1. A tanítónők képzésének kezdete

2.1.2. Tanító(nő)képzés 1867 és 1945 között

2.1.3. Az óvónőképzés létrejötte Magyarországon

2.2. A női szakképzés a dualizmus kori Magyarországon

2.2.1. Mezőgazdasági szakoktatás

2.2.2. Iparoktatás

2.2.3. Kereskedelmi szakoktatás

A női szakképzés jellemzői

2.3. A nők egyetemi oktatásának kezdetei

2.3.1. Út az egyetem megnyitásához

2.3.2. Az egyetemek további karainak megnyitása

3. Sokarcú 20. század

Kérdések, feladatok

Projektfeladat

Felhasznált irodalom

További irodalom

 

 

 

 

Magyarországon ezer évvel ezelőtt, a 10-11. század fordulóján jöttek létre az első iskolák, az állam- és egyházszervezés folyamatához kapcsolódóan. A középkor során - hasonlóan Európa más országaihoz - a lányok főként családi nevelésben részesültek. Közülük csak kevesen vettek részt magasabb szintű képzésben egy-egy apácazárdában, mint például IV. Béla leánya, Margit királykisasszony, vagy a híres kódexmásoló, Ráskai Lea. A nők nagy része azonban nem tudott írni és olvasni, igaz, ez a középkorban élt férfiak nagyobb feléről is elmondható.

Jóllehet, az alsófokú iskolák szintjén a 16. századtól kibontakozó reformáció hozott pozitív változásokat, a lányok képzése kapcsán még a 18. században is az a felfogás uralkodott, hogy nekik nem szükséges magasabb szintű tanulmányokat folytatniuk, hiszen legfőbb feladataik az otthonukhoz kötődnek, közéleti szerepvállalásuk nem kívánatos és nem is illendő. Az olyan iskolák, mint például Tessedik Sámuel szarvasi intézménye, mely a 18-19. század fordulóján működött, és ahol együtt készítették fel a fiúkat és a lányokat is a helyes gazdálkodásra, ritkaságnak számítottak, ugyanakkor már jelezték a küszöbön álló változásokat.