Skip navigation

További irodalom

 

 

A kerettantervek kiadásának és jóváhagyásának rendjéről szóló 51/2012. (XII. 21.) számú EMMI rendelet: http://kerettanterv.ofi.hu/ [2014.12.08]

A legsikeresebb magyar tankönyv - Részletek Losonczy István Hármas kis tükör c. tankönyvéből. In: Szabolcs Ottó - Katona András (2006): Történelem tantárgy-pedagógiai olvasókönyv. Dokumentumok a történelemtanítás történetének és módszertanának tanulmányozásához. Nemzeti Tankönyvkiadó, Budapest. 68-82.

Dárdai Ágnes, F. (1997): A tankönyv a reformpedagógiában. Iskolakultúra, 7. 3. sz. 41-47.

Dárdai Ágnes (2002): A tankönyvkutatás alapjai. Dialóg Campus Kiadó, Budapest-Pécs.

Fehér Erzsébet (1995): Magyar nyelvű tankönyvek, 1777-1848. OPKM, Budapest.

[I. Tankönyvtörténet, iskolatörténet: A) Általános kérdések 13-20. 3. 1777 előtti magyar nyelvű tankönyveink 18-20.]

Kaposi József (2012): A tankönyv szerepének változásai. Iskolakultúra, 22. 12. 56-70.

Kísérleti tankönyvek: http://ofi.hu/letoltheto-tankonyvek [2014.12.08]

Komenský, Jan Amos (1675): Orbis sensualium pictus bilingvis... =: A' Látható Világ két-féle nyelven... Hasonmás kiadás Eredeti kiadás adatai: Coronae, 1675 Tudományos ellenőrzés: Mészáros István (1970). Akadémiai nyomda, Budapest.

Mészáros István (2010): A való világ Comenius szemével. Egy régi sikerkönyvről. In: Mészáros István: Művelődéstörténeti tanulmányok 1960-2009. Eötvös József Könyvkiadó, Budapest. 565-568.

Szabolcs Ottó (összeáll.) (2000): Fejezetek a történelemtanítás történetéből. II. 1868-tól a 20. század első évtizedéig. ELTE BTK, Budapest.

Szász Péter (2002): Egy régi könyv korszerűségéről, avagy a szemléltetésről képekkel. In: Tanító. XL. évfolyam, 8. szám. 10-11.

Unger Mátyás (1979): A történelmi tudat alakulása középiskolai történelemtankönyveinkben a századfordulótól a felszabadulásig. Második kiadás, Tankönyvkiadó, Budapest.

Vágó Irén (2000): Tankönyvek. In: Halász Gábor és Lannert Judit (szerk.): Jelentés a magyar közoktatásról 2000. OKI, Budapest. 222-228.

Vágó Irén (2003): A tankönyvek. In: Halász Gábor és Lannert Judit (szerk.): Jelentés a magyar közoktatásról 2003. OKI, Budapest. 225-232.

Vágó Irén, Simon Mária és Vass Vilmos (2011): A tankönyvek. In: Balázs Éva, Kocsis Mihály és Vágó Irén (szerk.): Jelentés a magyar közoktatásról 2010. OFI, Budapest. 263-272.

Vágó Irén és Vass Vilmos (2006): A tankönyvek. In: Halász Gábor és Lannert Judit (szerk.): Jelentés a magyar közoktatásról 2006. OKI, Budapest. 265-273.